Våra produkter & tjänster.

Chemsoft | en heltäckande lösning för företagets kemikaliehantering

Vår egenutvecklade, marknadsledande IT-lösning för att dokumentera, styra, följa upp och sköta rapporteringen kring kemikalieanvändning. Det är Europas mest beprövade system och förser mer än 500 000 människor dagligen med viktig kemikalieinformation.

Training

Utbildning

Våra erfarna konsulter utbildar våra kunder eller leverantörer i kemikaliehanteringen och kemikalielagstiftning . Vi lär ut strategier för substitution av farliga kemikalier …Kontaktperson:
Pär Dunder   

Explizits support nås via vår Kundportal: kundportal.explizit.se. Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår Servicedesk: 010 709 90 43